Ik kende een man die van een vrouw hield, maar hij wist niet hoeveel dát wilde hij weten, precies hoeveel, al het andere liet hem koud Hij voerde de ingewikkeldste berekeningen uit, vermenigvuldigde haar, deelde haar, differentieerde haar en verhief haar tot de nde macht (gedicht "hoeveel")