Hij verhief haar tot de Nde macht

Hij verhief haar tot de Nde macht

HOEVEEL Ik kende een man die van een vrouw hield,
maar hij wist niet hoeveel dát wilde hij weten, precies hoeveel,
al het andere liet hem koud hij kon niet meer slapen, zat aan zijn tafel,
bedierf zijn ogen
en voerde de ingewikkeldste berekeningen uit,
vermenigvuldigde haar, deelde haar, differentieerde haar
en verhief haar tot de nde macht